نویسنده = اصغرنیا، حسین علی
تعداد مقالات: 1
1. تهیه ورمی کمپوست از پسماند خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیافوئتیدا

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 327-333

محمدعلی عبدلی؛ محبوبه هادی پور؛ مهدی جلیلی قاضی زاده؛ حسین علی اصغرنیا