نویسنده = تاکی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب فصلی زیستگاه توسط گوسپند وحشی اصفهانی (Ovis Orientalis Isphahanica) در پارک ملی قمیشلو

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 425-432

زهرا تاکی؛ محمود رضا همامی؛ محمود کرمی؛ افشین علیزاده