نویسنده = جعفری، سیدمیلاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی فرآیند الکترولیز در حذف پیراسنجه های اکسیژن خواهی شیمیایی و کل ذرات معلق از پساب کارخانجات کشمش پاک کنی

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 377-386

سهیل سبحان اردکانی؛ سیدمیلاد جعفری؛ مجید احتشامی