نویسنده = حیدری، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی بهینه یک هاب انرژی مسکونی مشتمل بر منابع تجدیدپذیر خورشیدی در راستای کاهش آلودگی زیست محیطی و هزینه مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398

سودابه سلیمانی؛ ملیحه حیدری؛ فرامرز فقیهی