نویسنده = حمیدی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی چند رقم و لاین امید بخش تریتیکاله در دو منطقه سرد خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1395

سید علیرضا رضوی؛ حسن حمیدی


2. ارزیابی صفات کمی و کیفی چند رقم و لاین امید بخش جو در دومنطقه سرد خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1395

سید علیرضا رضوی؛ حسن حمیدی