نویسنده = پورنوری، منصور
تعداد مقالات: 1
1. توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه های قضایی بین المللی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 195-216

سحر زارعی؛ سید عباس پورهاشمی؛ منصور پورنوری