نویسنده = جسری، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی غلظت باقی مانده آفت کش‌های دیازینون، آزینفوس متیل و کاربایل در آب رودخانه‌های اصلی استان قم در سال 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1396

عابدین ثقفی پور؛ ناهید جسری؛ فاطمه رضایی؛ محمدرضا خاکسار