نویسنده = اکبری فرد، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1397

مریم لشکری؛ حسین اکبری فرد؛ امین قاسمی نژاد