نویسنده = حسام حسنی، امیر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پارامترهای کمی وکیفی فاضلاب های بیمارستانی شهر تهران

دوره 14، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-17

اکبر مختاری آذر؛ امیر حسام حسنی؛ محمد رضا خانی


2. کاربرد کربن فعال در حذف رنگ پساب صنایع نساجی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 11-20

جعفر نوری؛ امیر حسام حسنی؛ الهام دهقان نژاد