نویسنده = جلالیان، حمید
تعداد مقالات: 1
1. سنجش آگاهی روستاییان از کشاورزی پایدار در راستای حفظ اکوسیستم های طبیعی (مورد مطالعه: سکونتگاه‌های روستایی حاشیه دریاچه زریوار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

حمید جلالیان؛ لقمان جاوید؛ فرهاد جوان؛ زری قاسمیان