نویسنده = باده‏یان، ضیاء‎الدین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قابلیت تفرج و تقاضای تفرجی پارک جنگلی مورینه شهرستان نورآباد

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 319-333

معصومه منصوری؛ زهرا حواسی ابدالانی؛ ضیاء‎الدین باده‏یان؛ محمد جواد عزیزی