نویسنده = جعفرزاده، نعمت‌اله
تعداد مقالات: 1
1. ارایه روابطی جدید برای ضریب زوال جهت مدل‌سازی فلزات سنگین سرب و کادمیوم در سیستم‌های رودخانه‌ای

دوره 14، شماره 1، بهار 1391، صفحه 31-41

علی روشنفکر؛ سیدمحمود کاشفی‌پور؛ نعمت‌اله جعفرزاده