نویسنده = برقعی، مهدی
تعداد مقالات: 13
1. کمینه سازی ضایعات در صنعت آبکاری آلومینیم

دوره 14، شماره 1، بهار 1391، صفحه 65-72

سید مصطفی خضری؛ فریده عتابی؛ مهدی برقعی؛ فاطمه اکبری


2. بررسی عملکرد سیستم تصفیه بیولوژیکی با بستر متحرک ( MBBR ) در تصفیه فاضلاب صنایع نساجی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 13-26

مهدی برقعی؛ امیر حسام حسنی؛ رویا شریفی


3. تاثیر ترکیبات ازت بر تولید پلی هیدروکسی الکانوات ها با استفاده از لجن فعال

دوره 10، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 85-92

نادر مختارانی؛ حسین گنجی دوست؛ منیژه خالقی سرنامی؛ مهدی برقعی


4. مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی

دوره 9، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 1-12

امیرحسام حسنی؛ امیرحسین جاوید؛ مهدی برقعی؛ سیدعی اصغر چاوشباشی


5. بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه های تولید فرآورده های لبنی دامنه سهند تبریز و ارائه راه حل جهت رفع مشکل آن

دوره 8، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 39-46

علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ مهدی برقعی؛ اکبر رجبی


6. مدل ریاضی رآکتور بیوفیلمی با بستر متحرک ( MBBR ) در تصفیه فاضلاب های شور

دوره 7، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 2-15

مهدی برقعی؛ امیرحسام حسنی؛ نسرین امانی؛ امیرحسین جاوید


7. بررسی تصفیه پذیری فاضلاب صنعتی پالایشگاه اصفهان به شیوه و تلند

دوره 4، شماره 4، زمستان 1381، صفحه 15-24

مهدی برقعی؛ سید محمدرضا نوربخش


8. مکانیسم گرانولسازی در راکتور UASB ترموفیلیک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 27-46

مهدی برقعی؛ حمید طاهری شهر آئینی


9. ارزیابی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی البرز، قزوین

دوره 4، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 13-32

مهدی برقعی؛ پروین نصیری؛ مرتضی رحمتیان؛ سوسن اصغری


10. مطالعات زیست محیطی شهرک های صنعتی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1381، صفحه 1-12

مهدی برقعی؛ پروین نصیری؛ سوسن اصغری


11. بررسی جذب بیولوژیکی سلنیت (Seo) توسط گونه قارچی Rhizopus arrhizus بر پایه مطالعه تاثیر pH و غلظت بیومس

دوره 3، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 43-56

رضا مرندی؛ منوچهر وثوقی؛ مجید عباسپور؛ مهدی برقعی؛ سید علی سید باقری


12. امکان سازی افزایش بهره وری تصفیه خانه فاضلاب های غلیظ یک کارخانه لبنیات

دوره 3، شماره 1، بهار 1380، صفحه 1-12

مهدی برقعی؛ فریناز عبرت


13. اثر کاتالیستی سولفات منگنز در اکسیداسیون سولفید در فاضلاب های چرم سازی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 45-54

مهدی برقعی؛ غازی عیدان