نویسنده = احمدی فرد، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پراکنش افقی شهر تهران بر زمینهای کشاورزی پیرامون

دوره 21، شماره 8، پاییز 1398، صفحه 125-134

نرگس احمدی فرد؛ پروین ده ده زاده سیلابی؛ ابراهیم جهانگیری