نویسنده = احمدی فرد، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پراکنش افقی شهر تهران بر زمینهای کشاورزی پیرامون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1398

نرگس احمدی فرد؛ پروین ده ده زاده سیلابی؛ ابراهیم جهانگیری