نویسنده = امیرنژاد، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تعیین تابع ارزش تفرجی منطقه گردشگری سلیمان تنگه ساری

دوره 14، شماره 1، بهار 1391، صفحه 107-116

حمید امیرنژاد؛ حامد رفیعی