نویسنده = حیدری صفری کوچی، ابوذر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر عملیات پرورشی جنگل در کنترل بیماری بلایت شمشاد خزری(Buxus hyrcana)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1398

مریم رسولی؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ مهرداد قدس خواه؛ ابوذر حیدری صفری کوچی