نویسنده = اسماعیلی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین محل مناسب برای دفن پسماندهای شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس لئوپولد (مطالعه موردی: ملکان، ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

قدرت برزگری؛ علیرضا اسماعیلی؛ ابراهیم اصغری کلجاهی