نویسنده = امینی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی بارش با استفاده از شاخص‌های تغییرپذیری بارش در ایستگاه‌های باران‌سنجی استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

حامد امینی؛ رئوف مصطفی زاده؛ محمد احمدی