نویسنده = اکبری، عسگر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای مقاله‌های فصل‌نامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 275-285

صدیقه محمد اسماعیل؛ عسگر اکبری