نویسنده = ایرانی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد بهینه سیستم مدیریت موتور (EMS) به روش DoE

دوره 13، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 27-40

فریده عتابی؛ مصطفی خضری؛ حمید ایرانی