نویسنده = امانپور، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی وضعیت شاخص‌های شهر سالم در مناطق شهر دزفول با استفاده از تکنیک V- PROMETHEE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

سعید امانپور؛ فرزانه درویشی