نویسنده = جلوس جمشیدی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. برآورد پتانسیل تولید RDF از پسماندهای بازکنی شده در مکان های دفن ایران (مورد مطالعاتی مرکز دفن آرادکوه تهران)

دوره 13، شماره 1، بهار 1390، صفحه 75-82

سید امیر ناصر هراتی؛ رضا عبداله زاده؛ رضا جلوس جمشیدی