نویسنده = بیرامی، پری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جذب بیولوژیکی یون (II) Ni برای تصفیه پساب های صنعتی توسط جلبک Sargassum sp. به‌صورت کربن اکتیو

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 289-294

اکبر اسماعیلی؛ سمیرا قاسمی؛ پری بیرامی؛ عبدالحسین روستائیان؛ فرناز رفیعی


2. بررسی جذب بیولوژیکی یون (II) Co از محلول های آبی توسط جلبک گراسیلاریا

دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 21-28

اکبر اسماعیلی؛ پری بیرامی؛ عبدالحسین روستائیان؛ اشرف بیرامی