نویسنده = اسمعیلی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران از حفاظت محیط زیست

دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 201-216

مهدی میردامادی؛ عباسعلی باقری ورکانه؛ سمیه اسمعیلی