نویسنده = ترابی آزاد، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل الگوی شکست امواج در سواحل بوشهر

دوره 14، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 89-104

کامران لاری؛ علی کرمی خانیکی؛ مسعود ترابی آزاد؛ ملیحه عبدالحی


2. مطالعه تبخیر در خلیج فارس بر اساس یک مدل برهمکنش هوا – دریا

دوره 12، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 45-60

مسعود ترابی آزاد؛ افشین محسنی آراسته؛ رضوان سلامی ابیانه؛ داریوش منصوری