دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 70، پاییز 1395، صفحه 1-212 
5. بررسی کیفیت آب شرب چاه ها ی حوزه لواسانات کوچک

صفحه 53-66

مهسا عاطفه؛ لعبت تقوی؛ محمدرضا خانی؛ آیدا بیاتی؛ مجتبی صیادی


10. استفاده از شبکه بازگشتی NAR برای پیش بینی غلظت مونوکسید کربن

صفحه 127-140

مهرداد رفیع پور؛ علی اصغر آل‌شیخ؛ عباس علیمحمدی؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی


13. شکل گیری و توسعه مفهوم "حقوق نسل های آینده" در حقوق بین الملل محیط زیست

صفحه 165-180

سید عباس پورهاشمی؛ فرهاد دبیری؛ یلدا خلعت بری؛ سحر زارعی