دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 71، زمستان 1395، صفحه 1-186 
5. استفاده از روشELECTRE در ارزیابی ریسک زیست محیطی پروژه های سدسازی

صفحه 57-72

سعید ملماسی؛ رضا ارجمندی؛ رویا نزاکتی؛ زهرا اله داد


10. بررسی آلودگی ناشی از شیرابه در محل دفن پسماندهای شهر رشت

صفحه 137-144

سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ فاطمه قنبری


12. بررسی توانمندی زنان روستایی در حفظ محیط زیست

صفحه 163-175

اکرم الملوک لاهیجانیان؛ نرگس وسکویی