دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، زمستان 1391 
3. بررسی تغییرات ترکیبات آلی و معدنی آهن و منگنز با تغییرات درجه حرارت و قلیائیت در آب pH

صفحه 27-40

سیدمصطفی خضری خضری؛ علی رضا رحمانی؛ محمد تقی صمدی؛ وحید حیات بخش ملایری


7. بررسی تعادل انرژی گرمایی در خلیج فارس

صفحه 73-88

سید محمدرضا رئیس السادات؛ سید حمیدرضا رئیس السادات


8. بررسی و تحلیل الگوی شکست امواج در سواحل بوشهر

صفحه 89-104

کامران لاری؛ علی کرمی خانیکی؛ مسعود ترابی آزاد؛ ملیحه عبدالحی


9. بررسی عملکرد راکتور ناپیوسته متوالی بستر ثابت در تصفیه فاضلاب مصنوعی

صفحه 105-114

سهند جرفی؛ محمد مهدی مهربانی اردکانی؛ کامیار یغمائیان


12. ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص محیط زیست

صفحه 147-154

سید محمدرضا علوی مقدم؛ رضا مکنون؛ عطا بابازاده ناصری؛ محمدرضا خانمحمدی هزاوه؛ یونس افتخاری یگانه


13. طراحی نظام کارآمد ساخت و ساز شهری

صفحه 155-160

حسین ذبیحی؛ حمید ماجدی؛ شهریار مشیری


14. تعیین LC50 آهن فروس (Fe2+) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 161-172

طاهره ناجی حسین زاده؛ علی عاطف یکتا؛ امین کیوان