دوره و شماره: دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 1-642 
5. حذف سرب با استفاده از پوست گلابی به روش جذب سطحی

صفحه 51-59

مریم سعید فرجی؛ علی محمدی ثانی؛ فائزه تجلی؛ حسین علیزاده گلستانی


6. بررسی اثر فعالیتهای معدنی بر تجمع کادمیوم در پر کبک معمولی (Alectoris chukar)(مطالعه موردی: معدن آهنگران)

صفحه 61-72

رامین رمضانی؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ قربانعلی محمدپور رودپشتی؛ فاطمه کاظمینی


19. کارایی پوست گردوی فرآوری شده (پودری و گرانوله) در حذف رنگ راکتیو قرمز2 از محلول های آبی

صفحه 237-245

فاطمه اسدی؛ عبداله درگاهی؛ علی الماسی؛ چیمن علی کرمی؛ احمد محمدی


22. ارزیابی دیدگاه‌های مردم نسبت به آلودگی صوتی در نقاط پرتردد شهر رشت طی سال 1389

صفحه 275-282

مرضیه سادات آیت الله زاده شیرازی؛ نوشین بیرجندی؛ عبدالکریم کشاورز شکری


23. تحلیل حساسیت فرایندهای تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از AHP

صفحه 283-294

مهناز حسین زاده کلخوران؛ شهناز حسین زاده؛ ابراهیم فتایی


24. ارایه معیارهای مناسب برای برنامه‌ریزی صنعت گردش‌گری در روستاهای ساحلی (مطالعه موردی: جزیره قشم)

صفحه 295-307

سولماز دشتی؛ سید مسعود منوری؛ سید محسن حسینی؛ برهان ریاضی؛ منصور مومنی


30. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های دخیل در پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی

صفحه 369-382

احمدرضا قاسمی؛ محمدعلی رعیت پیشه؛ احد حدادی؛ سعید رعیت پیشه


35. کربن آلی و ذخیره کربن آلی خاک در توده‎های مدیریت شده و مدیریت نشده راش-ممرز

صفحه 437-450

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ رامین رحمانی؛ هرمز سهرابی؛ خسرو ثاقب طالبی