دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-108 
3. بررسی تولید باطله خمیری درکارخانه فرآوری طلای آق دره و اثرات زیست محیطی آن

صفحه 29-38

سجاد حقیرچهره‌قانی؛ حجت حسین‌زاده؛ رضا سمیعی فرد؛ عارف علیپور


8. مکان یابی طراحی دهکده گردشگری در « دره عشق» گوهر فروزنده شهرکی

صفحه 83-100

گوهر فروزنده شهرکی؛ اسماعیل کهرم؛ حسنعلی لقایی