دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1390 
5. بررسی وضعیت آب رودخانه های کرج و جاجرود جهت مصارف تفرجی

صفحه 55-66

علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ سمیرا ایزدپناه


8. بررسی تأثیر طبیعت و محیط زیست

صفحه 93-102

حمید ماجدی؛ شبنم شاملوکیا