دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 76، بهار 1397، صفحه 1-204 
1. بررسی مقدار و اشکال شیمیایی فلزات‌ سنگین در لجن‌فاضلاب تهران برای کاربرد در کشاورزی

صفحه 1-13

سمیه ناجی راد؛ اکبر قویدل؛ حسینعلی علیخانی؛ علی اشرف سلطانی طولارود


10. تاثیر آلودگی‌های ذره‌ای هوای تهران بر روی مشخصه‌های ابر و بارش

صفحه 119-130

دینا عبدمنافی؛ سهراب حجام؛ امیرحسین مشکوتی؛ مجید وظیفه دوست