دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 77، تابستان 1397، صفحه 1-228 
3. بهینه سازی شبکه آب و پساب یک پالایشگاه نفت‌ به‌کمک روش‌های ECTA و MILP

صفحه 29-38

پروشات حدادی؛ محمد حسن خوشگفتارمنش؛ مهدی صدیقی؛ علی بهرام همدانی


5. بررسی آلودگی بیسفنول A و نونیل فنول در مصب رودخانه های سواحل جنوب غربی دریای خزر

صفحه 49-62

سعید گنجعلی؛ حسینعلی زبردست‌رستمی؛ علی کاظمی؛ زهرا صاحبی؛ سهیل سبحان اردکانی