دوره و شماره: دوره 21، شماره 6 - شماره پیاپی 85، شهریور 1398، صفحه 1-250 
3. بررسی رابطه خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان

صفحه 33-44

آرتمیس رودری؛ فرزاد حسن‌پور؛ مصطفی یعقوب زاده؛ مجید دلاور


9. ارزیابی لرزه ای سدهای دوستدار محیط زیست (سدCSG)

صفحه 113-121

امیر عارفیان؛ علی نورزاد؛ محسن قائمیان؛ عباس حسینی


12. بهینه‌سازی پارامترهای طراحی زهکش زیرزمینی باهدف کاهش خسارات محیط زیستی

صفحه 155-165

حامد مازندرانی زاده؛ رحیمه زاوش پرگو؛ پیمان دانشکار آراسته


18. سنجش سطح پایداری در فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی استان کرمانشاه

صفحه 243-256

تهمینه احسانی فر؛ فرحناز رستمی قبادی؛ نادر نادری؛ شهاب خوش خوی


20. بررسی عمل کرد صافی های دولایه ای در بارهای سطحی مختلف در تصفیه خانه ی آب آبادان

صفحه 271-285

ایران برایی؛ سیدمهدی برقعی؛ افشین تکدستان؛ امیرحسام حسنی؛ امیرحسین جاوید