دوره و شماره: دوره 21، شماره 7 - شماره پیاپی 86، مهر 1398، صفحه 1-200 
3. ارزیابی عدم قطعیت مدل‌های ANN و ANFIS در تخمین جریان ورودی به سد رئیس‌علی دلواری

صفحه 31-47

علی اسکندری؛ روح اله نوری؛ محمدرضا وصالی ناصح؛ فریماه سعیدی


9. ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه ایران خودرو تهران(EIA)

صفحه 123-135

رقیه یدالهی صابر؛ محمد غفاریان بهرمان؛ مریم علیزاده؛ محمد رضا خطیبی زاده


11. بررسی درستی فرضیه پناهندگی آلودگی در صنعت چوب ایران و شرکای تجاری آن

صفحه 149-160

زهره خلیلی اردلی؛ کامران عادلی؛ حامد نقوی؛ مریم اصغری


17. بررسی مدیریت پسماند شهرخمارلودر تابستان سال 1393

صفحه 255-265

سید علیرضا موسوی؛ عبداله درگاهی؛ فرناز عزیزی