دوره و شماره: دوره 21، شماره 9 - شماره پیاپی 88، آذر 1398، صفحه 1-200 
1. اثر پدیده‌ی تغییر اقلیم بر فراسنجه‌های اقلیمی همدان

صفحه 1-14

محمد تقی اسدی؛ حمید زارع ابیانه؛ نسرین دلاور؛ آذر اسدی


12. شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز طالقان با استفاده از مدل SWAT

صفحه 147-159

مهسا آقاخانی؛ تورج نصرآبادی؛ علیرضا وفائی نژاد


13. بررسی کیفیت و میزان آلودگی پساب حاصل از فرایند بازیافت ضایعات ام دی اف

صفحه 161-170

بیتا معزی پور؛ محمد احمدی؛ آیدا معزی پور؛ علی علی عبدالخانی