دوره و شماره: دوره 21، شماره 11 - شماره پیاپی 90، بهمن 1398، صفحه 1-250 
2. جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل از فاضلاب پالایشگاه نفت

صفحه 15-26

رمضانعلی دیانتی تیلکی؛ مرتضی قلعه نوئی؛ معصومه اسلامی فر


6. نسل جدید راکتورهای هسته ای، ADS

صفحه 63-77

جواد کریمی .؛ محمد مهدی فیروزآبادی


9. تاثیر خرخاکی (Hemilepistus shirazi Schuttz) بر نفوذپذیری خاک در شبکههای پخش سیلاب گربایگان فسا

صفحه 107-116

غلامرضا رهبر؛ عطاء اله کاویان؛ آهنگ کوثر؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کاکا شاهدی


15. ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست شهرستان طرقبه شاندیز با به‌کارگیری مدل تخریب

صفحه 187-199

سحر حیدری مستعلی؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی


18. تعیین سن‌بهره برداری بهینه اقتصادی گونه کاج تدا (Pinus taeda) در شمال ایران

صفحه 229-239

زهره بازوند؛ سیدمحسن حسنی؛ مصطفی ادیب نژاد؛ سلیمان محمدی لیمائی