دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 92، فروردین 1399، صفحه 1-300 
5. ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور جنگل‌کاری و افزایش سطح جنگل با استفاده از عمل گر گاما و AHP

صفحه 49-60

سحر طبیبیان؛ سید آرمین هاشمی؛ امیر حسین فیروزان؛ مهسا حکیمی عابد؛ سیروس بیدریغ؛ حمیده کاووسی


6. پایش روند تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر توسعه فیزیکی شهر تهران

صفحه 61-78

فاطمه بکائیان؛ علی اکبر شمسی پور؛ مرضیه علی خواه اصل


15. ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی

صفحه 185-199

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ محمدحسین اصلانی؛ غلامرضا احمدزاده


19. ارزیابی تأثیر جاده سازی جنگل بر زادآوری (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سیستان، گیلان)

صفحه 247-259

فرشاد کیوان بهجو؛ مراد حاجی پور؛ رامین نقدی؛ معراج شرری؛ زینب پورقلی


22. تبیین و بررسی مقررات گذاری زیست محیطی در پرتو حقوق عمومی واجتماعی

صفحه 285-292

شیرین شیرازیان؛ سبحان طیبی؛ هدیه سادات میرترابی


26. ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آب‌خیز رودخانه تجن با تکیه بر سنجه‌های سیمای سرزمین

صفحه 351-366

فاطمه رجایی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مجید دلاور؛ علی رضا مساح بوانی