دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 92، فروردین 1399، صفحه 1-300 
5. ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور جنگل‌کاری و افزایش سطح جنگل با استفاده از عمل گر گاما و AHP

صفحه 49-60

سحر طبیبیان؛ سید آرمین هاشمی؛ امیر حسین فیروزان؛ مهسا حکیمی عابد؛ سیروس بیدریغ؛ حمیده کاووسی


6. پایش روند تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر توسعه فیزیکی شهر تهران

صفحه 61-78

فاطمه بکائیان؛ علی اکبر شمسی پور؛ مرضیه علی خواه اصل


15. ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی

صفحه 185-199

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ محمدحسین اصلانی؛ غلامرضا احمدزاده


19. ارزیابی تأثیر جاده سازی جنگل بر زادآوری (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سیستان، گیلان)

صفحه 247-259

فرشاد کیوان بهجو؛ مراد حاجی پور؛ رامین نقدی؛ معراج شرری؛ زینب پورقلی


22. تبیین و بررسی مقررات گذاری زیست محیطی در پرتو حقوق عمومی واجتماعی

صفحه 285-292

شیرین شیرازیان؛ سبحان طیبی؛ هدیه سادات میرترابی


26. ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آب‌خیز رودخانه تجن با تکیه بر سنجه‌های سیمای سرزمین

صفحه 351-366

فاطمه رجایی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مجید دلاور؛ علی رضا مساح بوانی


30. بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در سازمان های مردم نهاد محیط زیستی ایران

صفحه 391-402

ندا محمدی؛ فرزام بابایی؛ علی محمدی؛ داوود حیات غیب