دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 94، بهار 1399، صفحه 1-380 
9. رفتار آب عبوری از ستون‌های حاوی لایه‌های رس مونتموریلونایت

صفحه 110-117

رضا تقدیسی نقاب؛ سهیلا ابراهیمی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ سید علیرضا موحدی نائینی