دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-237 
1. حذف نیکل دو ظرفیتی از فاضلاب صنایع آبکاری به روش اسمز معکوس

صفحه 1-12

سیّد احمد میرباقری؛ امین شمس؛ سیّد حسین هاشمی؛ هادی شمس


2. ارزیابی ارتعاش تمام بدن در رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر تهران در سال 1387

صفحه 13-20

پروین نصیری؛ حسین ابراهیمی؛ محمدرضا منظم؛ عباس رحیمی؛ حمید رضا مکرمی


3. بررسی جذب بیولوژیکی یون (II) Co از محلول های آبی توسط جلبک گراسیلاریا

صفحه 21-28

اکبر اسماعیلی؛ پری بیرامی؛ عبدالحسین روستائیان؛ اشرف بیرامی


4. مطالعه شاخص های آلودگی صدا و خصوصیات آکوستیکی بنای مدارس شهر تهران

صفحه 29-38

رستم گلمحمدی؛ فرشید قربانی؛ حسین محجوب؛ زهره دانش مهر


13. بررسی جوامع پلانکتونی و کیفیت آب درتالاب بند علی خان

صفحه 149-162

پریسا نجات خواه معنوی؛ محمد مهدوی؛ مریم فروزد


16. بررسی وضعیت آلودگی میکروبی در منابع آب زیرزمینی روستاهای شهرستان اسلامشهر

صفحه 195-200

امیر حسام حسنی؛ محمد رضا خانی؛ مجتبی صیادی؛ ولی الله قدمی؛ حمید رضا خستو


17. بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران از حفاظت محیط زیست

صفحه 201-216

مهدی میردامادی؛ عباسعلی باقری ورکانه؛ سمیه اسمعیلی