دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-385 
1. بررسی عملکرد سیستم های هوادهی (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا

صفحه 1-10

امیر حسام حسنی؛ امیر حسین جاوید؛ علی ترابیان؛ سید مرتضی حسینیان؛ امیر حیات بخش


2. ارزیابی خطر صنعت نساجی بر کارکنان در معرض آلودگی صوتی

صفحه 11-24

مریم محمدی روزبهانی؛ پروین نصیری؛ احمدرضا فرزانه نژاد


3. بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد

صفحه 25-40

رسول یاراحمدی؛ سید باقر مرتضوی؛ محمدرضا امید خواه؛ حسن اصیلیان؛ علی خوانین


4. مدیریت بازیافت شیشه در شهر تهران

صفحه 41-50

قاسم علی عمرانی؛ سید مسعود منوری؛ سید علی جوزی؛ ندا زمانی


5. تاثیرآلودگی هوا برغلظت عناصر سنگین در خاک پارک ملت

صفحه 51-64

عبدالرضا کرباسی؛ فرامرز معطر؛ مسعود منوری؛ سعیده سادات مسیبی


6. بررسی احتمال خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز با کاربرد قانون سرب و مس

صفحه 65-74

نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ جاسم سواری؛ امیرحسام حسنی؛ قدرت لله شمس خرم‌آبادی


9. کنترل بخارات اسیدی در صنعت آندایزینگ آلومینیوم و طراحی سیستم تهویه مناسب

صفحه 109-116

سید مصطفی خضری؛ نبی الله منصوری؛ فریده عتابی؛ آزاده صدقی نیا


12. تولید سوخت اتانول با مخمر Saccharomyces cerevisiae از ملاس پسماند کارخانه‌های قند در سیستم تخمیر ناپیوسته

صفحه 139-148

فرشید قربانی؛ حبیب اله یونسی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری؛ ملیحه امینی؛ علی دانشی


14. پایداری زیست محیطی در فضاهای باز شهری: ارزیابی کیفی محلات مسکونی در تبریز

صفحه 173-184

سید باقر حسینی؛ راضیه رضازاده؛ محمد باقری؛ حمید رضا عظمتی؛ عبدالحمید قنبران