دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-166 
1. امکان سنجی جذب MTBE از آب های زیرزمینی با استفاده از رس های اصلاح شده

صفحه 1-9

سعید گیتی پور؛ مصطفی ابوالفضل زاده؛ سعید گیوه چی


2. بررسی میزان تجمع تری بوتیل تین کلراید در ماهی اسکات (Scatophagus argus)

صفحه 11-18

خشایار بدیعی؛ فرخ لقا امینی؛ غلام رضا نبی بیدهندی؛ پروین فرشچی؛ نوشین راستکاری؛ مهرنوش گرایش نژاد


5. حذف فلزات از پساب ها با استفاده مجدد از یک دور ریز، مثال موردی حذف املاح کادمیوم با استفاده از خاک رنگ بر صنایع روغن نباتی

صفحه 41-46

افشین شوکتی پورثانی؛ محمود شریعت؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ رامین نبی زاده


6. بررسی هزینه اجتماعی SO2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی

صفحه 47-57

مهدی صادقی؛ زهرا عابدی؛ فریده عتابی؛ معصومه ترکی


8. مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک های شهری

صفحه 75-89

رضا ارجمندی؛ سیدعلی جوزی؛ جعفر نوری؛ آزاده افشارنیا


10. بررسی بنیادهای فرهنگی- محیطی در عناصر کالبدی باغ های ایرانی (قبل و بعد از اسلام)

صفحه 103-112

محمدرضا بمانیان؛ علی اکبر تقوایی؛ محمد شریف شهیدی


12. شناسایی و تخمین جمعیت ماهیان رودخانه نمرود

صفحه 127-136

محمدکریم جاذبی زاده؛ مهرداد شیرین آبادی