دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، زمستان 1386 
1. مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی

صفحه 1-12

امیرحسام حسنی؛ امیرحسین جاوید؛ مهدی برقعی؛ سیدعی اصغر چاوشباشی


2. بررسی کیفیت آب، مطالعه موردی در مخازن چاه نیمه زابل

صفحه 13-21

ایمان همایون نژاد؛ احمد سواری؛ غلامرضا نوری؛ بهزاد سعیدپور


3. اندازه گیری فلزات سنگین سرب، نیکل و جیوه در آب و رسوب در خلیج فارس منطقه عملیاتی عسلویه

صفحه 23-31

محمد ربانی؛ اسدالله جعفرآبادی آشتیانی؛ امیر عبدالله مهرداد شریف


5. استفاده از روش انتگراسیون حرارتی فرایند به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در برج های تقطیر نفت

صفحه 41-51

امیرحسین جاوید؛ ابوالقاسم امام زاده؛ علی اصغر حمیدی؛ علی ارجمندزاده


6. بررسی اولویت بندی روستاهای کشور از نظر نیاز به سیستم تصفیه فاضلاب

صفحه 53-60

نوید رزمخواه؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی اکبر عظیمی؛ کامران اسماعیلی


9. ارزشگذاری اقتصادی - تفرجگاهی پارک جنگلی طالقانی

صفحه 83-92

کتایون پیشکاری؛ عباس اسماعیلی ساری


10. بررسی اثر سمیت نیکل و وانادیوم بر روی دو گونه Artemia franciscana.Artemia urmiana

صفحه 93-101

مهرناز بنی اعمام؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ لیندا یادگاریان


11. شناسایی و تخمین جمعیت ماهیان رودخانه نمرود

صفحه 103-111

محمدکریم جاذبی زاده؛ مهرداد شیرین آبادی