دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 1-148 
2. شناسایی عوامل موثر بر تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی با استفاده از طرح آزمایش ها به روش تاگوچی

صفحه 11-20

آرام تیرگر؛ فریده گلبابایی؛ کرامت الله نوری؛ مسعود صالحی؛ سیدجمال الدین شاه طاهری


3. مقایسه حذف نیترات از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس و تبادل یونی

صفحه 21-28

علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ مهرنوش سماک عابدی


4. بررسی روشهای حذف دترجنت از فاضلاب صنعتی صنایع خودروسازی و استاندارد سازی آن

صفحه 29-34

امیرحسین جاوید؛ سیداحمد میرباقری؛ مهران پورتالاری


6. بررسی غلظت و منشا عناصر سنگین در رسوبات بستر رودخانه شیرود

صفحه 43-53

مرجانه خراط صادقی؛ عبدالرضا کرباسی


7. بررسی اثرات حمل و نقل جاده ای و ریلی بر حیات وحش جانوری و ارائه رهنمودهای لازم

صفحه 53-60

برهان ریاضی؛ نعمت الله خراسانی؛ محمود کرمی؛ بنفشه هوشیاردل


8. تعیبن ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی به روش هزینه سفر ( T.C.M )

صفحه 61-70

سمیه سعودی شهابی؛ عباس اسماعیلی ساری