دوره و شماره: دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-725 
1. پهنه بندی،توزیع و منشاء هیدروکربن های نفتی کل (TPH) و آلاینده های فلزی در رسوبات خور ماهشهر، خلیج فارس

صفحه 1-19

علیرضا واعظی؛ عبدالرضا کرباسی؛ علیرضا ولی خانی سامانی؛ مهدی حیدری؛ مجتبی فخرایی؛ علیرضا رحمتی


4. ارزیابی کارایی سبوس برنج در تصفیه پساب‌های حاوی فلزات سنگین

صفحه 41-50

سهیل سبحان اردکانی؛ حسن پرویزی مساعد؛ راضیه زندی پاک


5. مخاطرات حفر تونل در زمین های حاوی گاز H2S ) مطالعه موردی تونل انتقال آب اسپر (

صفحه 51-66

حسین میرمحرابی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور؛ جعفر حسن پور


7. ضرورت بازنگری مصرف انرژی و راه های کاهش آن در صنعت سیمان

صفحه 75-83

افشار علی حسینی؛ علی رضا عباس زاده؛ داریوش باستانی


13. بررسی اثرات زیست محیطی بهره برداری شن و ماسه از رودخانه تنکابن

صفحه 167-176

مژگان روشن طبری؛ بهرام کیابی؛ عبدالله سلیمان رودی؛ فریبا واحدی؛ آسیه مخلوق؛ رحیمه رحمتی


19. بررسی امکان استفاده از بوتاکلر بازیافت شده از ضایعات در مزارع برنج

صفحه 237-245

محمد علی صیاد نژاد؛ ابراهیم علائی؛ محمد سلیمانی جمارانی


23. بررسی جذب بیولوژیکی یون (II) Ni برای تصفیه پساب های صنعتی توسط جلبک Sargassum sp. به‌صورت کربن اکتیو

صفحه 289-294

اکبر اسماعیلی؛ سمیرا قاسمی؛ پری بیرامی؛ عبدالحسین روستائیان؛ فرناز رفیعی


24. ارزیابی اثرات کاربری اراضی در دشت گمیشان (با تکیه بر خصوصیات خاک)

صفحه 295-307

آزیتا مهرانی؛ برهان ریاضی؛ سید اکبر جوادی؛ خسرو شهیدی همدانی