نویسنده = ���� �������� ������ ��������
طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری مکانی-زمانی جهت برنامه‌ریزی تخصیص وظایف امدادرسانان پس از زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.22034/jest.2019.31884.4003

ناهید بهرامی؛ علیرضا وفائی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ


بررسی تغییرات دمای سطحی زمین با استفاده ازمدل کین و شاخص های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.30495/jest.2022.35786.4265

ریحانه اسدی لطفی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ؛ زهرا چترسیماب


بررسی تکنیک FAHP بر اساس چهار معیار اقتصادی،اجتماعی، زیست محیطی و اکولوژیکی در منطقه چادگان

دوره 23، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 137-152

10.30495/jest.2022.60039.5365

آرزو معظمی؛ جمال قدوسی؛ علی اصغر آل شیخ؛ سعید سلطانی


ارزیابی میزان، فاکتور انتشار و غلظت محیطی آلاینده‌های SO2 ، NO2 و CO در پالایشگاه گاز ایلام

دوره 23، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 71-85

10.30495/jest.2020.40777.4503

روئینه رحیمی؛ نبی الله منصوری؛ علی اصغر آل شیخ؛ سید علیرضا حاجی سید میرزاحسینی


توسعه راهکاری مکان مند برای مسیریابی بهینه خطوط BRT

دوره 22، شماره 8، آبان 1399، صفحه 75-87

10.22034/jest.2019.32115.4018

زهرا عباسی بنیادآباد؛ علی اصغر آل شیخ؛ سعید بهزادی؛ حسین آقامحمدی


پهنه بندی آسیب پذیری زلزله به کمک GIS (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 349-359

مهدی هاشمی؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمدرضا ملک