نویسنده = Taghi Ebadi
تثبیت و جامدسازی فن حاصل از صنایع آبکاری با استفاده از مصالح ساختمانی

دوره 9، شماره 2، تیر 1386، صفحه 75-84

وحید شاپوری؛ سیدمحمدرضا علوی مقدم؛ تقی عبادی


بررسی نوع و میزان سموم سنواتی موجود در انبارهای کشور

دوره 7، شماره 3، مهر 1384، صفحه 78-98

تقی عبادی؛ لیندا یادگاریان؛ محمدرضا ذوالفقار پور؛ پروین فرشچی؛ پگاه فلاحی