نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعیین غلظت‌ باقی‌مانده برخی ازآفت‌کش‌های آلی کلره و فسفره در آب رودخانه گرگر

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 223-236

10.22034/jest.2017.10725

سهیل سبحان اردکانی؛ پریسا جمالی پور


اهمیت فضاهای همگانی شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 237-255

محمود ملکیان؛ محمد سعید ایزدی؛ سهیل سبحان اردکانی