نویسنده = �������������������� ��������
بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب، کروم، روی، نیکل) در خاک محل دفن زباله شهری سرایان با استفاده از شاخص های آلودگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.22034/jest.2021.39558.4464

مهدی کارگر؛ قاسم ذوالفقاری


سنتز نانو حفره سیلیکاتی SBA-16 و اصلاح آن با لیگاندهای آمینی و فلزی جهت حذف کروم در صنعت و محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22034/jest.2021.34947.4202

قاسم ذوالفقاری؛ ابوالفضل زنگنه اسدآبادی


ارزیابی غلظت جیوه در موی دندان پزشکان و بررسی عوامل موثر بر آن

دوره 12، شماره 3، مهر 1389، صفحه 149-160

قاسم ذوالفقاری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری؛ سقراط فقیه زاده