نویسنده = ���������� ������
برنامه ریزی کاربری زمین و چگونگی تاثیر آن در کاهش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله

دوره 12، شماره 3، مهر 1389، صفحه 161-174

الهام امینی؛ فرح حبیب؛ غلامحسین مجتهدزاده


طراحی فضای شهری به مثابه ابزار آموزشی برای کودکان ( نمونه موردی ایالات متحده آمریکا - نیویورک )

دوره 10، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 101-111

مامک نصیری نسب رفسنجانی؛ فرح حبیب


توسعه پایدار شهری با تاکید بر حرکت پیاده در آسیا

دوره 10، شماره 3، مهر 1387، صفحه 1-14

ملیحه احمدی؛ فرح حبیب


رویکرد پایداری در متن شهرسازی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 111-120

فرح حبیب